Nastavenie parametrov mobilnej aplikácie

V súčasnej dobe je k dispozícii len niekoľko jednoduchých nastavení.

Časť Personalistika

Emailová adresa personálneho oddelenia – nastavená emailová adresa bude uvedená ako adresát v automaticky vytvorenej správe v emailovom klientovi na mobilnom zariadení po tom, ako užívateľ v mobilnej aplikácii klikne na menu ... (tri bodky) – Nahlásiť údaje na HR. Skrytý text:

Predloha výplatnej pásky – nastavená predloha výplatnej pásky bude použitá pri generovaní stiahnuteľného náhľadu výplatnej pásky v mobilnej aplikácii v časti Profil – Výplatné pásky.

Časť Dochádzka

Započítaný čas – nastavenie sumárnej položky, ktorá sa zobrazí pred lomítkom vpravo nad dochádzkovým grafom v mobilnej aplikácii na obrazovke Prehľad. Sumárna položka sa zobrazuje za obdobie od 1. dňa v mesiaci po aktuálny deň.

Aktuálny fond – nastavenie sumárnej položky, ktorá sa zobrazí za lomítkom vpravo nad dochádzkovým grafom v mobilnej aplikácii na obrazovke Prehľad. Sumárna položka sa zobrazuje za obdobie od 1. dňa v mesiaci po aktuálny deň.

Sumárne položky pre mobilnú aplikáciu - je možné navoliť, ktorý zoznam sumárnych položiek sa zobrazuje v mobilnej aplikácii. Zoznamy sumárnych položiek je možné spravovať v evidencii Spracovanie dochádzky – Dochádzkové evidencie – Zoznamy sumárnych položiek. Na základe nastavenia sa zobrazujú dáta z dochádzky v mobilnej aplikácii, v profile užívateľa pod tlačidlom Dochádzkové dáta.

Typy transakcií – sú zobrazené typy transakcií tak, ako sú nastavené v evidencii Spracovanie dochádzky – Dochádzkové evidencie – Typy transakcií. V tomto zozname je možné ku každému typu nastaviť parameter Mobilná aplikácia - kategória neprítomnosti. Hodnoty tohto parametra sú napr. Práca, Dovolenka, Lekár... Na základe tohto parametra sa následne v mobilnej aplikácii zobrazia pri typoch správne ikony.

Pri transakcii typu Home office je potrebné nastaviť príznak Mobilná aplikácia - home office na áno. Dôvodom je, aby systém priradil správnu farbu stavu v mobilnej aplikácii v časti Tím.

Časť Schvaľovanie neprítomnosti

Druhy neprítomnosti – sú zobrazené druhy neprítomnosti tak, ako sú nastavené v evidencii Schvaľovanie neprítomností – Druhy neprítomnosti. V tomto zozname je možné ku každému typu nastaviť parameter Mobilná aplikácia - kategória neprítomnosti. Hodnoty tohto parametra sú napr. Práca, Dovolenka, Lekár, Home Office,... Na základe tohto parametra sa následne v mobilnej aplikácii zobrazia pri typoch správne ikony. Tieto dáta sa tiež využívajú pri zobrazovaní príznaku v mobilnej aplikácii na záložke Tím.