Riadkové a formulárové zostavy

Spôsob vytvárania, editácie a spracovania riadkových a formulárových zostáv je rovnaký pre všetky moduly Humanetu. Definovanie a spracovanie univerzálnych riadkových  a formulárových  zostáv sú podrobne popísané v príručke Ako začať – vytváranie zostáv.

Na rozdiel od modulov Personálne údaje a Spracovanie miezd, na ktoré sú zamerané príklady vo vyššie uvedenej príručke, sú v module Organizačné riadenie pre účely riadkových a formulárových zostáv dostupné len skupiny dát:

 • S002701, Útvar
  • S002702, Stredisko
  • S002704, Funkcia
  • S020751, Špecifikácia pracovného miesta
   • S020762, Organizačné schémy PFN
   • S020763, Pracovné miesto so špecifikáciou
   • S020780, Katalóg typových pozícií
   • S020781, Špec. prac. miesta - Odborné požiadavky
   • S020782, Špec. prac. miesta - Jazyky
   • S020783, Špec. prac. miesta - Pracovné a osobnostné požiadavky
   • S020784, Špec. prac. miesta - ostatné kritériá
   • S020800, Organizačné schémy
   • S020801, Uzly organizačných schém
   • S021100, Simulácie Organizačných schém
   • S021101, Uzly simulácie organizačných schém

   V module Organizačné riadenie sú dostupné len tie skupiny dát, ktoré reprezentujú evidencie a údaje dostupné užívateľovi v tomto module.

   Prehľad parametrov dostupných v uvedených skupinách dát a ich popis je uvedený v súbore Organizačné riadenie – skupiny dát a ich parametre.xlsx.