Spracovanie účtovného dokladu do XLSX

Pre spracovanie listinnej podoby účtovného dokladu kliknite vo voľbe Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Export do účtovníctva na jednu zo všeobecných definícií exportu účtovného dokladu a vyberte spracovateľa Spracovanie účtovného dokladu do XLSX.

Do políčka Názov súboru sa zadá názov vyexportovaného súboru. Ak sa v názve použijú znaky pre dátumovú masku MM a RRRR, systém ich pri spracovaní účtovného dokladu zamení za označenie mesiaca a roka obdobia, za ktoré sa spracovanie dokladu spustilo.

Štruktúra súboru:

Spracovaný xlsx súbor sa uloží do zoznamu exportov, do ktorého vstúpite cez tlačidlo Zobraziť exportované súbory alebo cez voľbu Dočasné súbory užívateľa.