Výpočty zrážok

SME80902 Stravné lístky – počet

SMF80913 Stravné lístky – zamľ – nezdan.

SMF80914 Stravné lístky – prísp. zo sofo

SMF8091301 Stravné lístky – zamľ – zdan.

SME80901 Obedy – počet

SMF80911 Obedy – zamľ – nezdan.

SMF8091101 Obedy – zamľ – zdan.

SMF80912 Obedy – prísp. zo sofo

SMF80915 Obedy – DPH

Vo voľbe Pomocné dáta PAM/ Výpočty zrážok má užívateľ možnosť zadať sumu zrážky zamestnanca, sumu mzdových nákladov a sumu príspevku zo sociálneho fondu za 1 stravný lístok alebo obed. Pre obedy navyše sumu DPH pripadajúcu na 1 obed.

Príklad nadefinovaných výpočtov zrážok:

Pokiaľ sa v databáze spracovávajú údaje za viac organizácií, v políčku Organizácia sa vyberie príslušná organizácia.Pre úplne informácie k tejto téme prosím prejdite do užívateľskej príručky Mzdové položky v systéme Humanet časť II., kapitola výpočty zrážok.