Export pre schvaľovateľa

Export údajov z cestovných príkazov pre potreby schvaľovateľov je dostupný pomocou tlačidla Export nad zoznamom na stránke Cestovné príkazy > Prehľad ciest.

Schvaľovateľ si označí jeden alebo viacero cestovných príkazov a klikne na tlačidlo Export. Systém mu následne ponúkne na stiahnutie tabuľkový súbor s dátami z označených cestovných príkazov. Ak nemá užívateľ vyslovene označené cestovné príkazy, budú sa exportovať všetky, ktoré sú momentálne v zozname.