Kopírovanie vyúčtovania cestovného príkazu

Vyúčtovanie je možné kopírovať z jedného cestovného príkazu do ďalších. Týka sa takých vyúčtovaní cestovných príkazov, ktoré vznikli z jedného hromadného príkazu. Ak systém zistí, že vyúčtovanie môže byť kopírované do iných vyúčtovaní, automaticky zobrazí v paneli s nástrojmi tlačidlo Kopírovať vyúčtovanie.

Po stlačení tohto tlačidla sa zobrazí tabuľka zobrazujúca „príbuzné“ cestovné príkazy a k nim tieto informácie:

  • Číslo CP
  • Meno cestujúceho
  • Stav príkazu
  • Stav vyúčtovania
  • Stav zálohy

Ak užívateľ (zadávateľ alebo cestujúci) označil viaceré cestovné príkazy, systém kontroluje či už k niektorému bolo vyúčtovanie vytvorené (v stave rozpracované, príp. akýkoľvek nasledujúci stav). Ak už CP obsahuje vyúčtovanie, alebo nespĺňa podmienky pre vytvorenie vyúčtovania, kopírované údaje sa do tohto CP neaplikujú. V rámci rozpisu skutočných trás sa kopírujú len manuálne vstupy, transakcie sa neprepisujú.