Riešenie problémov

Prihlásený užívateľ nie je stotožnený so žiadnou osobou z personalistiky

 • Kontaktujte prosím so znením tejto hlášky Vaše HR.

Ľutujeme, zvolená databáza nemá prístup k mobilnej aplikácii

 • Na zvolenej databáze nie je aktivovaná mobilná aplikácia. Prosíme kontaktujte podporu dodávateľa (servicedesk.hour.sk).

Prihlásený užívateľ nemá povolenú mobilnú aplikáciu

 • Užívateľ nemá právo Mobilná aplikácia na čítanie alebo zápis. Kontaktujte Vaše HR. 

Nezobrazujú sa informácie/fotky

 • Nesprávne nastavené práva na databáze. Kontaktujte Vaše HR.

Nezobrazuje sa emulátor snímača

 • Pravdepodobne nemá prihlásený užívateľ pridelené právo na emulátor snímača. Kontaktujte Vaše HR.

Nepodarilo sa pripojiť k serveru.

 • Robili ste zmenu hesla do Humanetu? Pomôže odhlásenie a opätovné prihlásenie do Humanetu.
 • Chvíľu počkať, skúsiť znova. Potom prípadne kontaktovať podporu (servicedesk.hour.sk).
 • Ak sa zobrazuje na emulátore snímača: V DB nie je nastavený emulátor.

Potrebujem upraviť dochádzku, resp. nesprávne nasnímaná transakcia.

 • Úprava dochádzky je pre oprávnených užívateľov možná cez web rozhranie Humanetu. Ak nemáte oprávnenie, kontaktujte svojho nadriadeného, prípadne oddelenie HR.

Všetci neznámi na záložke Aktuálne v Tímoch

 • Ako zdroj vstupných dát pre dochádzku je nastavený Plán. V prípade ak by boli nastavené Transakcie zobrazovali by sa prítomnosti podľa pravidiel opísaných v kapitole Tím.

Na záložke Tímy vidí každý len sám seba

 • Modul Schvaľovanie neprítomnosti nemá správne nastavené Práva na akcie. Kontaktujte Vaše HR.

Transakcie z emulátora snímača nemajú typ prerušenia

 • Prosíme kontaktujte podporu dodávateľa (servicedesk.hour.sk). Je potrebné upraviť nastavenia v evidencii Spracovanie dochádzky - Dochádzkové evidencie - Typy transakcií.

Hláška "User verification failed"

 • Kliknúť na profil, odhlásiť sa z apky a znova sa prihlásiť so svojimi aktuálnymi prihlasovacími údajmi.