Užívateľské skupiny položiek a Užívateľské skupiny odmeňovania

Dopracovaním volieb Užívateľské skupiny položiek a Užívateľské skupiny odmeňovania bolo zavŕšené rozšírenie volieb určených na užívateľské úpravy systémových nastavení. Voľby na zadávanie užívateľských odchýlok od systémových nastavení sú zoradené tak, aby v riadku korešpondovali s voľbou so systémovými nastaveniami. Voľby Predvolené PAM položky a Predvolené mzdové položky sú presunuté do stĺpca UŽÍVATEĽSKÉ NASTAVENIA preto, lebo v týchto voľbách nie sú žiadne systémové nastavenia a sú teda určené len na užívateľské nastavenia.

Doteraz, ak užívateľ potreboval definovať vlastné skupiny položiek alebo skupiny odmeňovania, mohol tak urobiť len v jej systémových nastaveniach. Následne musel sledovať zmeny, a prípadne po update vlastné nastavenia obnovovať. Pre potreby zachovania vlastných nastavení skupiny položiek a skupiny odmeňovania po updatoch boli do voľby Pomocné dáta PAM zapracované nové voľby Užívateľské skupiny položiek a Užívateľské skupiny odmeňovania. Všetky odchýlky od systémového nastavenia skupiny položiek alebo skupiny odmeňovania odporúčame zadávať už výlučne len cez nové voľby.