Filtrovanie zostáv v zozname Tlačové zostavy

Filtrovanie zostáv v zozname Tlačové zostavy

Vytvorili ste si množstvo zostáv a potrebujete si sprehľadniť ich zoznamy?

Môžete ich zobrazovať po skupinách. Pre tento účel každej zostave, ktorú chcete zaradiť do určitej skupiny, pridajte filter Uživ. kategórie.

Kliknite na tlačidlo vpravo od stĺpca Užív. parametre, vo formulári Používateľské parametre zostavy vpíšte do políčka Užívateľská kategória názov budúceho filtra. Po uložení údajov cez tlačidlo Zapísať, sa pre zostavu pridá filter do stĺpca Užív. kategória.


Tento filter pridajte všetkým zostavám, z ktorých chcete vytvoriť skupinu zobrazovaných zostáv. Napr. skupina Kontrola miezd bude obsahovať len vzorové univerzálne riadkové zostavy s kódom URZ007, URZ008, URZ010, URZ012, URZ022, URZ024.


Pre vyfiltrovanie zostáv s užívateľskou kategóriou vyberte v spodnej časti tabuľky zo zoznamu novo vytvorený filter. Zobrazí sa len skupina zostáv Kontrola miezd.


Týmto spôsobom môžete nastaviť užívateľské kategórie všetkým typom zostáv v systéme Humanet, a tak pomocou filtra zobrazovať len tie zostavy, ktoré používate.


VIDEONÁVODY na stránke www.humanet.sk

Video: Filter v zostavách