Štátna príslušnosť

Záložka Osobné/ Identifikácia/ Štátna príslušnosť slúži na zadanie štátnej príslušnosti zamestnanca. Pri pridávaní osoby do Zoznamu evidovaných osôb sa na záložku Štátna príslušnosť pridá štátna príslušnosť Slovenská republika automaticky.

Ak je potrebné zamestnancovi zmeniť štátnu príslušnosť, musíte pôvodne pridanú štátnu príslušnosť odstrániť a následne pridať novú štátnu príslušnosť. Je to preto, že už pridanú štátnu príslušnosť systém neumožňuje zmeniť.

Ak v zozname nie je požadovaný štát, musíte ho pridať. Pridáte ho vstupom do číselníka Regióny, a to buď kliknutím na tlačidlo s bodkami vedľa políčka Štátna príslušnosť, alebo vstupom do voľby Základné nastavenia/ Regióny.