Nastavenie výšky vreckového na rolu

Výška vreckového sa riadi všeobecným nastavením v nastaveniach parametrov modulu. U jednotlivých rolí je možné nastaviť výnimku z tohto pravidla v evidencii Cestovné príkazy / Roly osôb pomocou prepínača s názvom Výnimka pre vreckové. Štandardne je u všetkých rolí nastavená hodnota NIE.

Po prepnutí na hodnotu ÁNO sa zobrazia ďalšie prvky: prepínač Poskytovať stravné pre tuzemské cesty a Osobitá sadzba vreckového kde je možné zadať hodnotu v percentách.

Ak bude na roli aktívna voľba Výnimka pre vreckové, výpočet vreckového vo formulári vyúčtovania na záložke Vyúčtovanie sa bude riadiť týmito nastaveniami, čiže sa budú ignorovať nastavenia vreckového v parametroch modulu.

V odhade nákladov na pracovnú cestu vo formulári cestovného príkazu sa u takéhoto cestujúceho zobrazí upozornenie: Odhad nákladov je orientačný, nezohľadňuje špecifické nastavenia výpočtu vreckového.