Platby v hotovosti

Voľba Platby v hotovosti je určená na spracovanie výplatnej listiny pri vyplácaní miezd alebo iných plnení (záloha, odmena) v hotovosti, na spracovanie mincovky po zamestnancoch k vyplácaným sumám, a na spracovanie súhrnnej mincovky. Zostava sa spracuje do pdf formátu.


Po výbere mzdovej položky, napr. SMF90962 Doplatok mzdy – hotovosť, v políčku Mzdová položka spustite spracovanie zostavy. Zobrazí sa tabuľka Zoznam rolí na prípadnú úpravu zoznamu záznamov zaradených do spracovania zostavy. Zostavu možno spracovať vždy len za jedno vybrané obdobie. Stav konštanty Zobraziť filter mzdového rozúčtovania pred spracovaním zostáv nemá na spracovanie zostavy vplyv (políčko filter sa pri spracovaní nezobrazí), ale spracovanie zostavy rešpektuje nastavenie zapnutého Filtra na rolách.


VIDEONÁVODY na stránke www.humanet.sk

Video: Výplatnica