Kategórie skutočných výdavkov

V evidencii Kategórie skutočných výdavkov definuje správca aplikácie jednotlivé výdavky, ktoré sa premietnu do vyúčtovania. Obsahuje tieto polia:

  • Účel – referencia na číselník Typy skutočných výdavkov
  • Váha – pre určenie vlastného poradia výdavkov
  • Výdavok – unikátny názov výdavku
  • Suma – nastavená hodnota bude automaticky vyplnená pri pridávaní výdavku. Užívateľ ju nebude môcť zmeniť.
  • Účet TPC – číslo účtu hlavnej účtovnej knihy pre tuzemské pracovné cesty
  • Účet ZPC – číslo účtu hlavnej účtovnej knihy pre zahraničné pracovné cesty
  • Povinná príloha – príznak určujúci, že k danému výdavku je povinné nahrať prílohu
  • Povinný popis – príznak určujúci, že k danému výdavku je povinné uviesť podrobnosti
  • Aktívne – neaktívne výdavky si užívateľ nebude môcť vyúčtovať
  • Poznámka

Neplatné výdavky nie je možné odstrániť, len zaradiť medzi neaktívne dáta.

Cez Doplnky je možné vykonať Export do XML alebo Import z XML súboru.