Počty osôb – rôzne

Záložka Osobné/ Ostatné/ Počty osôb – rôzne slúži na evidovanie rôznych počtov osôb:

vyživované osoby pre exekúciu - počet posudzovaných osôb pre účely výpočtu nepostihnuteľnej časti pri výpočte výživného alebo exekúcie.

UPOZORNENIE: Pri zadávaní údaju o počte vyživovaných osôb pre exekúciu do počtu započítajte len deti a manžela/manželku, nie samotného zamestnanca.

deti pre dôchodok – údaj sa použije pri výpočte dátumu predpokladaného odchodu do dôchodku ženy do typu dôchodku dovŕšenie dôchodkového veku.

vyživované osoby pre dočasné pozbavenie výkonu ŠS – položka je evidenčná, nemá vplyv na žiaden výpočet.

vyživované osoby pre vojenské cvičenie - položka je evidenčná, nemá vplyv na žiaden výpočet.

Pri pridávaní záznamu sa vyberie typ počtu osôb, počet a obdobie platnosti zadaného záznamu.