Životné poistenie

Na záložku Osobné/ Poistenia/ Životné poistenie sa pridajú údaje potrebné pre výpočet príspevku zamestnanca prípadne zamestnávateľa na životné poistenie. Postupuje sa podobne ako pri zadávaní údajov pre doplnkové dôchodkové sporenie. Do políčka Poisťovňa sa vyberie organizácia zo zoznamu organizácií typu životná poisťovňa. Do políčka Číslo zmluvy sa zadá číslo zmluvy zamestnanca, ak si zamestnanec prispieva sám, mimo zamestnávateľskej zmluvy. Ak si zamestnanec prispieva v rámci zamestnávateľskej zmluvy, políčko Číslo zmluvy sa ponechá nevyplnené.

Pre výpočet príspevku aj zrážky do výpočtu mzdy, a pre zápis platby príspevku do prevodného príkazu je potrebné zadať na záložke Rola/ Zrážky/ Zrážky zrážku typu