Vytvorenie a schválenie žiadanky

Pre modul schvaľovanie neprítomností je potrebné definovať práva na akcie. Práva na akcie umožňujú vytvoriť vzťah nadriadenosti a podriadenosti a súčasne riešiť vzájomnú právomoc medzi zamestnancami. V právach na akcie môže mať jeden nadriadený (operátor) jedného alebo viac podriadených (účastník).

Pre dodržanie správneho nastavenia práv na akcie odporúčame postupovať podľa nasledovného videonávodu, ktorý je potrebné aplikovať na práva na akcie v module schvaľovania neprítomností:

https://humanet.sk/podpora/prava-na-akcie

Postup ako vytvárať a schvaľovať žiadanky nájdete vo videonávodoch:

https://humanet.sk/podpora/zadanie-ziadanky

https://humanet.sk/podpora/schvalovanie-ziadaniek