Evidencia a výpočet stravných lístkov

Ak chcete, aby program vypočítal náklady na stravné listky za zamestnanca, zamestnávateľa a príspevok zo sociálneho fondu, nadefinujeme si sadzbu za jeden lístok cez voľbu Pomocné dáta PAM / Výpočty zrážok.

Krok 1

Krok 2

Krok 3


Spracovanie mzdy

Pri spracovaní miezd zadajte zamestnancovi cez záložku Mzdy/ Ručná úprava mzdy počet stravných lístkov.

Krok 1

Krok 2

Po prepočte mzdy je možné na záložke Mzdy/ Vypočítané mzdy/ Mzdové položky po použití filtra všetky podrobnosti vidieť výpočet stravných lístkov.


VIDEONÁVODY na stránke www.humanet.sk

Video: Stravné lístky