Ostatné (Evidencia Rola)

Záložka Rola/ Ostatné obsahuje dve záložky: Ostatné a Kategorizácia prác.

Ostatné

Záložka momentálne obsahuje len jedno textové pole Činnosť nad rámec typovej pozície. Pre údaj je zároveň dostupný parameter pre jeho tlač do zostáv a pre import dát.