Všeobecné funkcionality modulu

V kapitole Všeobecné funkcionality modulu nájdete popis vybraných všeobecných funkcionalít systému Humanet a popis špecifických funkcionalít modulu Organizačné riadenie.