Záložka Iné

Ak užívateľ zvolí pri Iná požiadavka možnosť Áno, zobrazí sa záložka Iné, na ktorej je zoznam Iné požiadavky a časť Ďalšie informácie. Užívateľ si v zozname Iné požiadavky po kliknutí na Pridať navolí z dostupných možností. V modálnom okne Iná požiadavka sú políčka:

Typ požiadavky – výberový zoznam previazaný s číselníkom Iné požiadavky, ktorý spravuje správca aplikácie.

Poznámka – pole na zadanie upresnenia požiadavky.

Iná požiadavka - príloha - pole pre vkladanie príloh (DOC, DOCX, PDF, JPG, PNG, XLS, XLSX, ZIP).

Záložka môže obsahovať časť Ďalšie informácie. To v prípade, že je pre túto záložku v číselníku Evidencia informácií a odkazov nadefinovaný aspoň jeden externý odkaz. Po kliknutí na odkaz v externých zdrojoch sa otvorí na novej karte nastavená stránka.