Obdobie – poistenec štátu

Obdobie – poistenec štátu

Na záložku sa evidujú obdobia, počas ktorých je zamestnanec považovaný za poistenca štátu. Až do roku 2011 sa tieto údaje používali pre účely spracovania ročného zúčtovania zdravotného poistenia zamestnávateľom. Neskôr vstupovali do oznámenia o zmene platiteľa poistného, viď. Oznamovacie povinnosti zamestnávateľa.

Podľa § 24 Zákona o zdravotnom poistení je povinnosťou zamestnávateľa uvádzať do mzdového listu obdobia poistenca štátu. Preto sa obdobia zo záložky zapisujú do mzdového listu do časti Obdobie – poistenec štátu na ZP.