Individuálna inicializácia

Individuálna inicializácia sa spúšťa kliknutím na tlačidlo Inicializácia v hlavičke záložky Mzdy. Individuálna inicializácia sa vykoná len na role, z ktorej sa inicializácia spúšťa. Individuálna inicializácia sa vykoná na aktívnej aj neaktívnej role, na rozdiel od hromadnej inicializácie, ktorá sa vykoná len na aktívnych rolách. Tým je možné zmazať vypočítanú mzdu (ak je to potrebné) aj na neaktívnej role. Ak má zamestnanec súbeh viacerých rolí (pracovných pomerov), je potrebné spustiť inicializáciu na všetkých rolách, ktoré zmena ovplyvnila. Po inicializácii odporúčame skontrolovať hlásenie zo spracovania, v ktorom sa zobrazujú rôzne upozornenia pre užívateľa.

Individuálna inicializácia slúži predovšetkým na znovunastavenie kalendára napr. pri chybnom zadaní údajov do kalendára, alebo pri zmene obrazu turnusu.

Individuálna inicializácia zruší výpočet mzdy. T.j. po spustení individuálnej inicializácie musíte znovu spustiť prepočet mzdy.