Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane

Vo voľbe Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Vyrovnanie dane/ Žiadosť je v každom roku dostupná verzia žiadosti o ročné zúčtovanie dane, ktorá bola určená na daný rok Finančným riaditeľstvom SR. Od roku 2020 je možné tlačivo žiadosti posielať mailom rovnako ako výplatnú pásku. Pre tento účel sa označí políčko Poslať tlačivo mailom, a do zobrazeného políčka Adresa odosielateľa sa zadá e-mailová adresa, z ktorej sa má tlačivo rozposlať. Súbor pdf tlačiva žiadosti sa rozpošle zamestnancom na rovnaké e-mailové adresy, na aké sa doručuje výplatná páska. Zároveň je možné pridať do odosielanej e-mailovej správy text správy.

V spracovaní zostavy Žiadosť je zapracovaná možnosť poslať zamestnancom žiadosť ako editovateľný pdf formulár. Systém predvyplní údaje o zamestnancovi, ale ostatné údaje si zamestnanec vyplní priamo do doručeného pdf súboru. Pre tento účel sa označí políčko Spracovať ako editovateľné tlačivo.

Ako vyplniť a podpísať elektronickú verziu tlačiva žiadosti si môžete prečítať v blogovom príspevku Humanet v praxi: Ako vyplniť žiadosť o ročné zúčtovanie dane v elektronickej podobe.

Užívatelia systému Humanet majú k dispozícii nástroj na hromadné odstránenie hesla z pdf súboru v súlade s pravidlami GDPR. Ide o program pod názvom PDFDecrypter, ktorý má užívateľ možnosť stiahnuť si v kapitole Humanet helpu PDFDecrypter - nástroj na hromadné odstránenie hesla v pdf súboroch.

Ako postupovať pri hromadnom odheslovaní elektronických žiadostí si môžete prečítať aj v aktualizovanom blogovom príspevku Humanet efektívne: Ako hromadne odomknúť elektronicky doručené žiadosti.

Obdobne ako pri odosielaní výplatných pások sa spracuje report Zoznam odoslaných e-mailových správ, ktorý sa uloží medzi vyexportované súbory. E-mailová správa sa doručí prijímateľovi na e-mailovú adresu zadanú v kontakte typu e-mailová adresa pre výplatné pásky na záložke Osobné/ Identifikácia/ Kontakty, a jej kópia odosielateľovi na e-mailovú adresu zadanú v políčku Adresa odosielateľa. Ak má zamestnanec v e-mailovej adrese pre výplatné pásky zadané heslo, doručený pdf súbor bude zaheslovaný, t.j. pre jeho otvorenie musí prijímateľ zadať heslo ako u výplatnej pásky. V predmete doručenej správy je uvedený názov príslušného tlačiva.

Obsah políčka Adresa odosielateľa a stav políčka Poslať tlačivo mailom sa neukladá, t.j. pre odoslanie tlačiva e-mailom musí užívateľ po vstupe do formulára pre spracovanie znova označiť políčko a vpísať e-mailovú adresu, z ktorej sa bude tlačivo odosielať. Je to preto, aby užívateľ omylom opakovane nespustil odoslanie tlačiva mailom.