Nastavenie práv

Správcovi aplikácie sa nastavia práva tak, aby mal prístup do voľby Užívatelia v časti SPRÁVA NASTAVENÍ. Vo voľbe  sa nachádza zoznam všetkých užívateľov definovaných v danej databáze. Pri editácii jednotlivých užívateľov je pre potreby modulu Cestovné príkazy kľúčovou požiadavkou nastaviť im vhodnú prístupovú skupinu.

V profile užívateľa, na záložke Prístupové skupiny je zoznam aktuálne priradených prístupových skupín. Tlačidlom Upraviť nad týmto zoznamom môže správca prideliť ďalšie skupiny. Pre modul Cestovné príkazy sú dostupné a relevantné tieto skupiny:

  • CP_Zamestnanec
  • CP_Schvaľovateľ
  • CP_Pokladník
  • CP_Účtovník
  • CP_Správca
  • CP_KrátenieStravného (právo na operáciu – cestovné príkazy – 100% krátenie stravného )*
  • CP_Referent*
  • CP_HR*

* Tieto skupiny nemusia jestvovať ak pri implementácii modulu nevznikla potreba ich vytvoriť.

Správca systému má možnosť právom na operáciu definovať zoznam zamestnancov (rolí), ktorí majú možnosť si vo vyúčtovaní uplatniť 100 % krátenie náhrady stravného. Odporúčaným postupom je vytvorenie novej prístupovej skupiny, napr. CP_KrátenieStravného a priradenie skupiny relevantným užívateľom. Druhou možnosťou je pridanie práva do jestvujúcej prístupovej skupiny, napr. CP_Zamestnanec.

Po označení checkboxu pri zvolenej skupine je toto nastavenie nutné potvrdiť tlačidlom Zapísať, nachádza sa dolu pod zoznamom. Následne ešte raz zapísať v profile užívateľa. Zvolenému užívateľovi budú v tej chvíli dostupné funkcie spojené s pridelenou rolou.