Zadávanie neprítomností - evidencia Rola - Dochádzka

Cez evidenciu Rola na záložke Dochádzka sú dve záložky: Dochádzkové odchýlky – záložka na pridávanie dochádzkových odchýlok do mzdového kalendára, a Individuálna pracovná doba – záložka na úpravu plánu pracovnej doby v mzdovom kalendári.

Obe slúžia na evidenciu dochádzky zamestnanca ako alternatíva k jej zadávaniu do mzdového kalendára na záložke Mzdy/ Kalendár a majú niekoľko výhod. 

Detailný postup ich používania je popísaný v evidencii Rola: 

Dochádzka - Dochádzkové odchýlky
Dochádzka - Individuálna pracovná doba