Spôsob výplaty

Pri pridávaní nového zamestnanca cez novú osobnú kartu sa na záložku Spôsob výplaty zapíšu automaticky údaje o platbe na účet, ak je vyplnený účet zamestnanca v časti Výplata na účet. Ak sa do novej osobnej karty nezadá číslo účtu, resp. IBAN, na záložku Rola/ Zrážky/ Spôsob výplaty sa automaticky zapíše údaj o platbe v hotovosti.

Typ – v políčku je vždy nastavená hodnota Výplata.

Platí od-do – do políčka Platí od sa automaticky zapíše prvý deň mesiaca, v ktorom vznikol pracovný pomer. Pri zadaní dátumu do políčka Platí do sa platnosť akéhokoľvek nastavenia v políčku Platba pri výpočte mzdy ukončí a spôsob výplaty sa vyhodnotí, akoby bol nastavený typ platby Hotovosť (v mzde sa vypočíta položka SMF90962 Doplatok mzdy – hotovosť).

Poznámka – slúži na zadanie poznámok užívateľa ku zrážke.

Platba – evidencia, v ktorej sa určí spôsob platby a zapíšu sa všetky identifikačné údaje o platbe. Spôsob zadania údajov do časti Platba je popísaný v ďalších kapitolách.

Uložením údajov na záložke Spôsob výplaty sa na záložke Zrážky vytvorí záznam s typom zrážky Výplata. To umožňuje upravovať údaje o zrážke typu Výplata ako na záložke Spôsob výplaty, tak aj na záložke Zrážky.VIDEONÁVODY na stránke www.humanet.sk

Video: Výplata na účet