Zmena hesla v databáze

Voľba Zmena hesla sa nachádza na PANELI UŽÍVATEĽA, ktorý sa otvorí kliknutím na oranžovú ikonu v pravej hornej časti okna programu. Voľba je dostupná len v databázach systému inštalovaného na serveri zákazníka.

Kliknutím na voľbu Zmena hesla vstúpite do formulára Zmena hesla užívateľa, v ktorom môžete zmeniť prihlasovacie heslo do dátového prostredia vašej firmy (do databázy). Ak označíte políčko Zmeniť súčasne aj systémové heslo užívateľa budete mať rovnaké prihlasovacie heslo nielen do dátového prostredia vašej firmy, ale aj pri počiatočnom prihlásení do systému. Zadané údaje potvrďte kliknutím na tlačidlo OK.

UPOZORNENIE: Ak ste užívateľom, ktorý využíva systém Humanet cez registráciu na portáli www.humanet.skzmeniť heslo môžete len cez funkciu vo vašej registrácii. Preto je funkcia Zmena hesla na PANELI UŽÍVATEĽA v databázach dostupných cez registráciu na portáli skrytá.

Systém prihlasovacích hesiel do systému Humanet je popísaný v návode Vstup do systému pri individuálnej inštalácii systému na serveri zákazníka.

UPOZORNENIE: Administrátor môže prístup do tejto voľby zamedziť. Vtedy systém užívateľa na túto skutočnosť upozorní oznámením „Zmena hesla zakázaná“ (prístupové právo NALBASE/ Nemá prístup k zmene hesla).