Export pre mzdárov – na zdanenie

Do tohto exportu sa ťahajú uzavreté a exportované vyúčtovania bez ohľadu na spôsob vyplatenia. Zobrazuje len tie príkazy, ktoré majú nenulovú hodnotu výdavku vreckové, ubytovanie u RP, čestné prehlásenie. Stĺpec Na zdanenie spolu je súčet stĺpcov Vreckové, Ubytovanie u RP a Čestné prehlásenie v danom riadku.

Rozsah údajov:

 1. Osobné číslo
 2. Meno zamestnanca
 3. Číslo cesty
 4. Na zdanenie dane z príjmov FO a odvody
  • Na zdanenie spolu
  • Vreckové
  • Ubytovanie u RP
  • Čestné prehlásenie