Zamestnanci

Vo voľbe Zamestnanci je dostupný prehľad zamestnancov (rolí) evidovaných v module Personálne údaje, v rámci záznamu roly zamestnanca sú ďalej sprístupnené jeho vybrané osobné údaje, údaje o pracovnom pomere a informácia o aktuálnom zaradení roly v organizačnej schéme.

Zoznam evidovaných rolí a ich údaje sú sprístupnené v režime „len na čítanie“, t.j. nie je možné ich editovať.

UPOZORNENIE: V podmodule Zamestnanci sú sprístupnené citlivé osobné údaje zamestnanca, preto je nutné sprístupnenie tejto voľby užívateľovi zvážiť aj vzhľadom na GDPR a oprávnenia užívateľa na tieto  údaje.

Zoznam evidovaných rolí je totožný so zoznamom rolí zobrazovaným v module Personálne údaje. Zároveň je možné roly v zozname filtrovať, či už s využitím fulltextového filtra nad zoznamom alebo definovateľného filtra rolí.

Kliknutím na tlačidlo s perom v riadku s príslušnou rolou sa zobrazí formulár s vybranými údajmi daného zamestnanca rozčlenenými do troch záložiek: základné osobné údaje, základné údaje o pracovnom vzťahu, upresnenie pracovného miesta zamestnanca a jeho zaradenie v schéme.

V evidencii zamestnanca sú sprístupnené tieto osobné údaje (Osoba–sumár) a údaje o pracovnom vzťahu PPV (Rola-sumár):

Osoba - sumár: Rola - sumár:
 Hodnosti  Typ prac. pomeru
 Zdravotná poisťovňa  Vznik PPV
 Rodinné vzťahy  ME stav
 Doklady  Ukončenie PPV
 Adresy  Stredisko
 Kontakty  Organizačný útvar
 Dôchodky  Pracovné miesto
 Invalidita  Funkcia
 Zápočet a prax  Kategória
 Jazyky
 Vzdelanie
 Zručnosti