Rozšírené údaje

Ak je v role typu pracovný a obdobný pomer, špecifikácia pracovný pomer zadaná v políčku Zákon pre odmeňovanie voľba Zákonník práce, na záložke Rola/ Identifikácia/ Rozšírené údaje je len oznámenie, že záložka sa pre toto nastavenie roly nepoužíva.

Ak je v políčku Zákon pre odmeňovanie voľba Zákon o verejnej službe, zobrazí sa políčko Typ zamestnanca, v ktorom je možné zadať informáciu o tom, či ide o pedagogického alebo odborného zamestnanca. Túto informáciu systém použije pri výpočte dátumu najbližšieho platového postupu u pedagogického zamestnanca, alebo pri výpočte % limitu osobného príplatku pedagogického a odborného zamestnanca podľa § 10 ods. 3 zákona č. 553/2003 (Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme), ktorý je iný ako u ostatných zamestnancov odmeňovaných podľa tohto zákona (automatický výpočet kontrolnej PAM položky SPF10359 Príplatok ŠSaVS - osobný - % tarify max. stupňa).