Spôsoby zobrazovania kalendára

Nový kalendár

Na záložke Kalendár je možné zobraziť nový kalendár v rôznych „režimoch“.


Starý kalendár

Na záložke Kalendár je možné zobraziť starý kalendár v rôznych „režimoch“, pričom pri každom spôsobe zobrazenia sa kalendárne zmeny môžu pridávať oboma vyššie popísanými postupmi.

Ikony pre rôzne zobrazenie kalendára: