Výstupy vo voľbe Personálne údaje

Vo voľbe Personálne údaje sa nachádzajú voľby pre spracovanie výstupov v listinnej prípadne elektronickej forme súvisiacich so spracovaním personalistiky pri prijímaní zamestnanca, pri zmene zmluvných podmienok počas trvania pracovného pomeru, pri ukončení pracovného pomeru – prihlášky, odhlášky, zmeny do Sociálnej poisťovne a do zdravotných poisťovní, pracovné zmluvy, dohody, dodatky, zmeny, vyhlásenie k dani, platové dekréty (rozhodnutie o plate), zápočtový list (potvrdenie o zamestnaní).