Evidencie

Evidencie sa nachádzajú vo voľbách Zamestnanci, Strediská, Útvary, Pracovné miesta, Špecifikácie pracovných miest, Funkcie

UPOZORNENIE – Evidencie Strediská, Útvary, Pracovné miesta (záložka Základné parametre), Funkcie sú dostupné aj v module Pomocné dáta PAM. Zmena v definíciách realizovaná cez tento podmodul sa automaticky premieta aj v organizačnom riadení. Ak môže uvedené evidencie editovať len oprávnený užívateľ, nesmú mať iní užívatelia prístup s právom na zápis do týchto evidencií, či už v rámci modulu Organizačné riadenie, alebo modulu Pomocné dáta PAM.