Ročné zúčtovanie dane 2023

Pri spracovaní ročného zúčtovania dane za rok 2023 postupuje podľa priloženého dokumentu: