Zaktívnenie roly

Potrebujete vrátiť medzi aktívne záznamy zneaktívnenú rolu?

Zozname evidovaných rolí vyberte v dolnej časti prehľadu záznamov filter Neaktívne, vstúpte cez pero do údajov neaktívnej role a v hlavičke označte políčko aktívna rola. V Zozname evidovaných roli vyberte opäť filter Aktívne.