Úprava verejnej zostavy

Potrebujete upraviť definíciu verejnej univerzálnej riadkovej zostavy alebo importu dát?

Systém Humanet má množstvo užívateľsky definovateľných zostáv (napr. výplatné pásky, univerzálne riadkové a formulárové zostavy) a funkcií (napr. import dát), ku ktorým má užívateľ k dispozícii niekoľko vzorových definícií. Tieto definície majú príznak verejné, teda vstupom cez 

pero nie je užívateľovi definícia dostupná.

Ak vám preddefinované nastavenie zostavy alebo funkcie nevyhovuje a potrebujete ho upraviť, vytvorte kópiu označením príslušnej verejnej definície a kliknutím na voľbu Doplnky / Kopírovať označené.


Vytvorí sa kópia definície s príznakom súkromná.Vstupom cez pero môžete údaje v definícii upraviť.