Pridanie príplatku do mzdy

Neviete ako pridať zamestnancovi do mzdy mzdu a príplatok za nadčas?

Príklad zobrazuje postup pridania mzdy a príplatku za nadčas s nižším percentom. Vstúpte na záložku Mzdy / Ručná úprava mzdy. Do tabuľky Mzdové položky pomocou tlačidla Pridať pridajte položku SMH10301 Príplatok – nadčas nižší (celkom), do ktorej vpíšte počet hodín nadčasov, ktoré sa budú zamestnancovi preplácať.

Po prepočítaní mzdy sa na záložke Mzdy / Vypočítané mzdy / Mzdové položky zobrazia všetky položky súvisiace s výpočtom nadčasu, ak vyberiete v dolnej časti zoznamu filter všetky podrobnosti.