Preplácanie sviatku priemerom

Preplácate mesačne odmeňovaným zamestnancom sviatok priemerom?

Aby systém Humanet začal vo výpočte mzdy mesačne odmeňovaného zamestnanca počítať za dni sviatku náhradu príjmu, je potrebné na záložke Rola/ Platy a mzdy/ Platové zaradenie zamestnancovi nastaviť v políčku Sviatok platiť náhradou hodnotu Výpočet vždy s náhradou.


Po uložení tohto nastavenia stačí spustiť prepočet mzdy.


UPOZORNENIE: Ak preplácate mesačne odmeňovaným zamestnancom sviatok mzdou a hodinovo odmeňovaným zamestnancom sviatok náhradou, políčko Sviatok platiť náhradou ponechajte prázdne.