Žiadanky

Záložka Aktívne

Zobrazuje aktuálne žiadanky o neprítomnosť prihláseného užívateľa. Aktívne v tomto prípade znamená, že dátum neprítomnosti je v aktuálnom mesiaci alebo neskôr.

Záložka Minulé

Zobrazuje minulé žiadanky o neprítomnosť prihláseného užívateľa. Minulé v tomto prípade znamená, že dátum neprítomnosti je v posledných troch mesiacoch.

Záložka Na schválenie

Záložka sa zobrazuje len u užívateľa, u ktorého čaká na schválenie nejaká žiadanka. V zátvorke je zobrazený počet žiadaniek čakajúcich na schválenie. Schvaľovateľ môže žiadanky schváliť alebo zamietnuť kliknutím na príslušnú ikonu. Kliknutím na žiadanku mimo ikony sa otvorí detail žiadanky so všetkými zadanými informáciami vrátane zostatku dovolenky (prípadne aj čerpaním lekára a pod.) žiadateľa. Aj z detailného pohľadu je možné žiadanku schváliť alebo zamietnuť kliknutím na príslušné tlačidlo.

Schvaľovateľ je k žiadanke prideľovaný na základe pravidiel nastavených v Humanet module Schvaľovanie neprítomnosti.

Nová žiadanka

Na Android zariadeniach je „plávajúce“ tlačidlo „+“ vpravo dolu, na iOS zariadeniach sa tlačidlo „+“ nachádza vpravo hore v nástrojovej lište. Po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí formulár na zadanie novej žiadanky. Typ neprítomnosti sa vyberá kliknutím na kartu danej neprítomnosti. Na týchto kartách sa zobrazujú aj zostatky dovolenky, prípadne čerpania absencií.

Žiadanka obsahuje polia povinné aj nepovinné. Pri pokuse o odoslanie žiadanky, ktorá nemá vyplnené povinné polia sa zobrazí chybová informácia.

V dolnej časti žiadanky je voľba Zapísať do kalendára – nadväzuje na funkcionalitu Humanetu využívanú modulom Schvaľovanie neprítomnosti. Ak si užívateľ túto voľbu označí, žiadanka sa zapíše aj do jeho Outlook kalendára ako udalosť.

Vlastnú žiadanku môže užívateľ v prípade potreby zrušiť pred jej schválením, alebo požiadať o zrušenie kliknutím na príslušné voľby po jej schválení.