Storno cestovného príkazu

Storno cestovného príkazu má na prepojenú žiadanku v module SN takýto dopad:

  • ak nie je schválená, tak prejde do stavu „zrušené“ (historický záznam zostáva, do poznámky v histórii žiadanky pribudne zápis „Stornované automaticky na základe cestovného príkazu č. {CISLO_CP}.“).
  • ak je schválená, a druh neprítomnosti má nastavený typ schvaľovania so schvaľovacím procesom, tak prejde do stavu „požadované na zrušenie“, a hneď na to do stavu „schválené zrušenie“. V tomto prípade do poznámky v histórii žiadanky pribudne zápis „Stornované automaticky na základe cestovného príkazu č. {CISLO_CP}.

Ak je dochádzka na daný deň schválená, žiadanka sa zo skutočnej dochádzky neodstráni a nebude možné ju zrušiť.

Ak z jedného cestovného príkazu vzniklo viacero žiadaniek, rovnaká operácia sa vykoná s každou z nich.