Sprievodca nastavením modulu

Cieľom dokumentu je previesť užívateľa prvotným nastavením modulu Spracovania dochádzky v systéme Humanet. Dokument nepopisuje všetky funkcionality systému a taktiež nepopisuje ani všetky scenáre, s ktorými sa užívateľ pri nastavení môže stretnúť. V dokumente sú použite odkazy na video návody s názornými ukážkami potrebných nastavení. V prípade, ak neviete nájsť potrebné odpovede v tomto dokumente, odporúčame použiť kompletný manuál Spracovanie dochádzky.

Zoznam všetkých videonávodov nájdete na adrese https://humanet.sk/podpora/dochadzka.

Ak sa po preštudovaní dostupných návodov rozhodnete prenechať nastavenie dochádzkového systému alebo niektorých jeho častí na nás, dohodnite si konzultácie prostredníctvom https://humanet.sk/skolenie/konzultacie-Humanet-online.