Nastavenia užívateľa

V menu Podmoduly v stĺpci SPRÁVA NASTAVENÍ > Moje nastavenia je pre každého užívateľa modulu Cestovné príkazy možné ovplyvniť správanie modulu. K dispozícii sú tieto nastavenia:

Zadávateľ je zároveň účastníkom cesty

  • pri aktivácii je v každom novom cestovnom príkaze automaticky pridaný prihlásený užívateľ ako účastník/cestujúci
  • pri deaktivácii sa generuje nový príkaz s prázdnym zoznamom účastníkov/cestujúcich

Začiatočný dátum pre filter Obdobie

Každý užívateľ má možnosť nastavenia východzieho dátumu pre dátumový filter Obdobie. Tento dátum je potom prednastavený vo všetkých zoznamoch, ktoré sú užívateľovi dostupné. Na výber sú tieto možnosti:

  • Aktuálny rok (zobrazuje cestovné príkazy od 1.1. aktuálneho roka)
  • Minulý mesiac (od 1. dňa predchádzajúceho mesiaca)

Nastavenie notifikácií (Užívateľ)

V užívateľskom profile je možné nastaviť, ktoré notifikácie o spracovaní CP užívateľ nechce dostávať. To, ktoré notifikácie si užívatelia môžu a nesmú vypnúť určuje správca.

V menu Podmoduly v stĺpci SPRÁVA NASTAVENÍ je voľba Nastavenie notifikácií (užívateľ). Obsahuje zoznam aktívnych notifikácií z voľby Cestovné príkazy > Notifikácie pre akcie. Zobrazujú sa k nim stĺpce Kód (kód notifikácie je umiestnený v pätičke každej došlej notifikácie), Akcia (s názvom notifikácie) a stĺpec Aktívne s prvkom Prepínač ÁNO/NIE. Ak si užívateľ nastaví pri niektorej notifikácii NIE, systém pred odoslaním danej notifikácie skontroluje toto nastavenie a túto notifikáciu nebude užívateľovi posielať.