Export výdavkov

V zozname Všetky cestovné príkazy cez Doplnky má správca možnosť vytvárať preddefinovaný export výdavkov. Tento export reaguje buď na označené príkazy, alebo sa vezmú všetky zobrazené. Je možnosť použiť štandardné filtre v hlavičke zoznamu. Ďalej sa spracovávajú dáta len z CP, ktoré majú vyúčtovanie v stave odoslané na schválenie, schválené, kontrolované, či uzavreté.

Rozsah údajov exportu je nadefinovaný. Výstupný formát je XLSX.