Export rozpisu plánovaných a skutočných trás

V zozname Všetky cestovné príkazy cez Doplnky má správca možnosť vytvárať preddefinovaný export rozpisu plánovaných a skutočných trás. Tento export reaguje buď na označené príkazy, alebo sa vezmú všetky zobrazené. Je možnosť použiť štandardné filtre v hlavičke zoznamu. Ďalej sa spracovávajú dáta zo všetkých CP, okrem tých, ktoré sú v stave Pripravovaný.

Rozsah údajov exportu je nadefinovaný. Výstupný formát je XLSX.