Export pre správcu

V zozname Všetky cestovné príkazy cez Doplnky má správca možnosť vytvárať preddefinovaný export pre správcu. Tento export reaguje buď na označené príkazy, alebo sa vezmú všetky zobrazené. Je možnosť použiť štandardné filtre v hlavičke zoznamu. Ďalej sa spracovávajú dáta zo všetkých CP, okrem tých, ktoré sú v stave Pripravovaný.

Rozsah údajov exportu je voliteľný. Po kliknutí na voľbu Export pre správcu sa zobrazí modálne okno, v ktorom je možnosť navoliť dáta do výstupného súboru. Výstupný formát je XLSX.