Export pre poistenie

V zozname Všetky cestovné príkazy cez Doplnky má správca možnosť vytvárať preddefinovaný export pre poistenie. Tento export reaguje buď na označené príkazy, alebo sa vezmú všetky zobrazené. Je možnosť použiť štandardné filtre v hlavičke zoznamu.

Rozsah údajov exportu je nadefinovaný. Výstupný formát je XLSX.

Do exportu poistenia sa generujú všetky zahraničné CP okrem stavu Pripravovaný, Zamietnutý a Stornovaný. Vo výstupe sa nachádzajú informácie:

  • číslo CP,
  • osobné číslo (t.j. číslo roly),
  • meno účastníka,
  • cieľová krajina,
  • dátum od-do (z plánovaných trás),
  • počet dní (z plánovaných trás),
  • skupina (z Personalistiky: Rola - záložka Pracovné zaradenie -> údaj Hlavná agenda II.),
  • stav príkazu.

Ak PC trvá cez mesiace (napr. od 31.10. do 4.11.), potom sa daná cesta rozdeľuje do 2 exportov. Za mesiac október sa do exportu naťahuje termín 31.10.2021 - 31.10.2021, t.j. 1 deň. Za mesiac november sa do exportu dotiahne termín 1.11.2021 - 4.11.2021, t.j. 4 dni