Emulátor dochádzkového snímača

Ak má užívateľ povolený emulátor snímača v mobilnej aplikácii (t.j. má pridelenú prístupovú skupinu MOBAPP_SNIMAC), pod týždňovým grafom má zobrazený tmavý pás s funkcionalitou emulátora. Pozostáva z viacerých častí, zľava: ovládacia ikona (začiatok a koniec intervalu), názov poslednej transakcie, odpočet času a tri bodky (výber typu transakcie).

Výber typu transakcie zobrazuje tie typy, ktoré sú zobrazené v administrácii na portáli v menu Mobilná aplikácia - Nastavenia - Dochádzka.

Pri snímaní práce a home office:

  • príchod vnímame ako začiatok intervalu
  • odchod vnímame ako koniec intervalu.

Pri snímaní prerušení:

  • odchod vnímame ako začiatok intervalu
  • príchod vnímame ako koniec intervalu.

Príklad:

Začiatok pracovnej doby o 7:30 - kliknem Práca - Príchod. Spustí sa počítadlo času. Po 2 hodinách idem k lekárovi, tak cez 3 bodky si vyberiem typ transakcie Lekár - zamestnanec, objavia sa mi možnosti Príchod a Odchod. Keďže je to začiatok prerušenia práce, kliknem na odchod a do dochádzky sa mi zapíše Lekár - zamestnanec (odchod). Počítadlo času pri prerušeniach nebeží. Po návrate kliknem na tlačidlo "play" alias príchod, čím sa do dochádzky zapíše Lekár - zamestnanec (príchod). Pokračujem v práci. Po ukončení pracovnej doby kliknem na Práca - Odchod.