Domovská obrazovka (Prehľad)

Domovská obrazovka mobilnej aplikácie Humanet je tiež označovaná ako Prehľad a návrat na ňu je možný po kliknutí na prvú záložku zľava. V hornej časti je užívateľa aplikácia privíta krstným menom, pod ktorým zobrazuje aktuálny deň a dátum. V prípade, že je užívateľ aj schvaľovateľom a má nové žiadanky na spracovanie, pod dátumom sa zobrazí baner, ktorý informuje o počte žiadaniek čakajúcich na schválenie.

Prehľad dochádzky

Výrazným prvkom na obrazovke Prehľad je graf započítaného odpracovaného času za aktuálny kalendárny týždeň.

Vpravo nad grafom sa zobrazujú dve sumárne položky z dochádzky, ktoré sú nastavené v kapitole 1.2, v časti dochádzka. Štandardne je pri implementácii nastavovaný pár položiek Započítaný čas / Aktuálny fond. Užívateľ tak z prvého pohľadu vidí, koľko hodín od začiatku mesiaca odpracoval a koľko mal odpracovať.

Vľavo nad grafom je zobrazená hodnota sumárnej položky odpracovaného času od pondelka aktuálneho kalendárneho týždňa.

Graf sa automaticky obnovuje 1 x za minútu, prípadne po reštarte aplikácie.