Filtre mzdového rozúčtovania

Vo voľbe Pomocné dáta PAM/ Filtre mzdového rozúčtovania sa nachádza zoznam filtrov, ktoré môžete následne použiť pri spracovaní niektorých výstupných zostáv, napr. pri spracovaní rekapitulácie vo voľbe Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Rekapitulácie. V tomto prípade je potrebné mať zapnutú konštantu Zobraziť filter mzdového rozúčtovania pred spracovaním zostáv, ktorá sa zapne vo voľbe Základné nastavenia/ Užívateľské nastavenia.

V prípade potreby si môžete nadefinovať vlastný filter mzdového rozúčtovania. Obmedzením je zoznam parametrov rozúčtovania, ktoré môžete pri definovaní filtra mzdového rozúčtovania použiť. Na to, aby systém spracoval zostavu podľa filtra mzdového rozúčtovania, musí byť parameter rozúčtovania zapísaný v mzde na záložke Mzdy/ Vypočítané mzdy/ Parametre rozúčtovania.

Príklad definície filtra mzdového rozúčtovania ZP – VšZP, pomocou ktorého je možné vyfiltrovať záznamy sa všetky roly, ktoré v osobe majú zadanú zdravotnú poisťovňu VšZP.