3. Užívateľ - žiadateľ, cestujúci

V menu Podmoduly sú možné voľby:

  • Zobrazenie zadaných cestovných príkazov a ich vyúčtovaní - Prehľad príkazov a vyúčtovaní
    • Moje cestovné príkazy
    • Mnou zadané cestovné príkazy
    • Len neuzatvorené cestovné príkazy a vyúčtovania
  • Možnosť priamo vytvoriť nový príkaz na tuzemskú alebo zahraničnú pracovnú cestu 

Cestovný príkaz môže zadať ktokoľvek za kohokoľvek.